This sap and abap site aims to provide book reviews, free ebook on sap training, sap programming, sap bw, sap apo, sap workflow, sap r3, sap mm, sap sd, sap fico, sap hr, sap srm, sap scm, sap co, sap pp, sap fi, sap controlling, sap sales, sap payroll, sap certification, sap xi, sap netweaver, abap, abap reports, and abap query etc

Popular Posts